Ուսումնական լաբորատորիա

Մենք առաջարկում ենք անհատական փաթեթներ ուսումնական լաբորատորիաների համար, որոնք ներառում են.

 • վերապատրաստման ծրագիր
 • ձեռնարկներ
 • ապարատ / ծրագիր
 • ստենդներ
 • հիմնական սարքավորումներ
 • դասընթացավարների վերապատրաստում

ԱԹՍ օդաչուների և տեխնիկական սպասարկման լաբորատորիա

Դասընթացը ներառում է.

 • Աերոդինամիկայի հիմունքներ
 • ԱԹՍ ճարտարապետության ուսումնասիրություն
 • Պտուտակավոր անօդաչուների և ինքնաթիռների հավաքում
 • Ռադիոհամակարգեր
 • Թռիչքի կարգաբերում
 • Ռադիոհամակարգեր, տեսահեռարձակում, վիդեո հղումներ
  • Օդաչուների հմտություններ պտուտակավոր և թևավոր անօդաչուների տարբեր տեսակի թռիչքներ իրականացնելու համար
  • մեխանիկական
  • կիսամեխանիկական
  • ավտոմատ

Փաթեթը ներառում է.

 • Ուսումնական անօդաչու(ներ), ուսումնական  ինքնաթիռ(ներ)` պահեստամասերով
 • Ռադիոհամակարգեր
 • Տեսանյութերի փոխանցման գործիքներ
 • Սենյակային պայմաններում փորձարկման հարմարանքներ
 • Ծրագրային ապահովում (Թռիչքի սիմուլյատորներ)
 • Անօդաչուի հավաքման և կարգաբերման անհրաժեշտ համակարգեր

Կառավարման համակարգերի լաբորատորիա

Դասընթացը ներառում է.

 • Մեխատրոնիկայի հիմունքներ
 • Կառավարման համակարգերի ծրագրավորում և կարգաբերում
 • Աշխատանք քայլային շարժիչի, շարժիչի ղեկավարման հանգույցի և տարբեր ղեկասարքերի հետ

Սարքային փաթեթը ներառում է.

 • Շարժիչի ղեկավարման հանգույց (ESC), թևապտուտակ, ղեկասարք և այլն
 • Շարժիչի ղեկավարման հանգույցի (ESC) կարգաբերման փորձատեղ
 • Մաթեմատիկական ճոճանակ
 • Հավասարակշռման փորձատեղ և այլն