Անտառների վերահսկման համակարգ

Համակարգը նախատեսված է անտառածածկ տարածքների վերահսկման համար։ Ինստիգեյթ Ռոբոտիքսը նախագծել է արևային սնուցմամբ աշխատող սարքեր, որոնք, աննկատ ամրացված լինելով ծառերին, կվերլուծեն օդի որակը, շրջակա ձայները, անցուդարձը և իրավիճակային կենտրոն կուղարկեն իրադարձության տվյալները՝

 • սարքի կոորդինատները
 • նկարահանված պատկերը
 • հրդեհի կամ ծառահատման հավանականությունը և այլն

Իրավիճակային կենտրոնի Web հավելվածը կարտապատկերի սարքերից ստացված տվյալները։
Համակարգում նախատեսված են սարքերի մի քանի մոդելներ՝

 • wi-fi ցանցում աշխատող սարքեր, որոնք կարող են տեղադրվել քաղաքային պուրակներում
 • 3G հեռահաղորդակցության տիրույթում աշխատող սարքեր, որոնք կարող են տեղադրվել
  հեռավոր բնակավայրերին մոտ, որտեղ առկա է բջջային ցանց
 • բնակավայրերից հեռու և առանց որևէ կապի աշխատող սարքեր (կապը կազմակերպվում է սարքում տեղադրված ռադիո բաղադրիչի միջոցով)

Համակարգի սարքերը տեղադրումից հետո սպասարկման անհրաժեշտություն չեն առաջացնի, քանի որ աշխատում են արևային սալիկների սնուցմամբ և իրենց «առողջության» մասին տվյալները ուղարկում են իրավիճակային կենտրոն։

Համակարգի տեխնիկական նկարագիր

 • շարժման արձանագրման հեռավորություն - մինչև 7մետր
 • շարժման արձանագրման տեսադաշտ - 120 աստիճան
 • տեսախցիկի լուսանկարման հեռավորություն - մինչև 7մետր
 • տեսախցիկի լուսանկարման տեսադաշտ - 70 աստիճան
 • հավանական հրդեհի արձանագրում - մինչև 20-25 մետր
 • հավանական ծառահատման արձանագրում - մինչև 100 մետր
 • գիշերային տեսողության հնարավորություն
 • սարքի ներսում տեղադրված մարտկոցը նույնպես սնուցվում է արևային սալիկից
 • ոչ արևային օրերին մարտկոցը կարող է սարքը ապահովել հոսանքով - 10 օր
 • սարքերի տեղադրման օպտիմալ հեռավորությունը կախված է տեղանքից և պատվիրատուի անհատական խնդրի պահանջից