Դասընթացներ ԱԹՍ շահագործման և սպասարկման համար

«Ինստիգեյթ Ռոբոտիքս»-ը կազմակերպում է դասընթացներ անօդաչու թռչող սարքերի շահագործման և սպասարկման համար:

Ստացիոնար դասընթաց

 • Տևողությունը `4-6 ամիս
 • Մասնակցություն `շաբաթական 2 անգամ (2-3 ժամ)
 • Շրջանավարտներին կտրամադրվի մասնակցության վկայական

Ինտենսիվ դասընթաց

 • Տևողությունը` 2-3 ամիս
 • Մասնակցություն՝ ամեն օր (8 ժամ)
 • Շրջանավարտներին կտրամադրվի մասնակցության վկայական

Տեսական գիտելիքներ

 • Աերոդինամիկայի հիմունքներ
 • Անօդաչու թռչող սարքերի կիրառությունը
 • ԱԹՍ֊ների նկարագրություն, բաղկացուցիչ մասեր
 • Անհրաժեշտ ֆիզիկա
 • ԱԹՍ֊ների կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը
 • Ռադիո համակարգեր
 • ԱԹՍ թռիչքի կառավարում
 • Նավիգացիա
 • Թռիչքի տեսակները և հեռակառավարման սկզբունքը
 • Թռիչքի կառավարման տիպեր և ռեժիմներ
 • Անսարքությունների վերլուծություն
 • Պտուտակավոր անօդաչուների նոր մոդելների հաշվարկներ
 • Անօդաչուների դեմ պայքարի միջոցները

Գործնական աշխատանք

  • Պտուտակավոր անօդաչուի հավաքում բաղկացուցիչ մասերով, կարգաբերում, փորձարկում
  • Թևավոր անօդաչուի հավաքում բաղկացուցիչ մասերով, կարգաբերում, փորձարկում

    

   Նախաթռիչք

  • Թռիչքի նախապայմանների ստուգում